Tuesday, 21 June 2016

Surah Al-Baqarah (85)Juz:1,Surah:2.
Surah 2, Ayat85:
Ringkasan tafsir;
Kaum Yahudi telah melanggar perjanjian yang termaktub dalam Taurat, dan mereka membunuh sesama sendiri dan menghalau puak-puak dari kaum kerabatnya, dan oleh itu ada empat perkara yang mereka langgar, iaitu telah membunuh orang, menghalau saudara mara, bertolongan membuat dosa, menebus orang tawanan (dari kalangan puak kaumnya sendiri), kesemuanya mereka langgar kecuali menebus orang tawanan.  Oleh yang demikian mereka telah membeli kehidupan didunia ..... 1.2.86.

Alkisah, kaum Yahudi yang menetap di Syam dan Palestin telah dihalau oleh tentara Rom apabila Rom menakluki Syam dan Palestin pada masa itu. Maka orang-orang Yahudi lari ke Madinah (Yasrib)  dan menetap di Madinah bersama dengan kaum Arab (Najran dari Yaman). Dalam negeri Yasrib ini ada 4 kaum yang terdiri dari  kaum Yahudi tergolong 2 puak (Bani Quraizah & Nadir) dan kaum Arab Najran tergolong 2 puak (Suku Aus &  Khazraj). Mereka ini semua bermusuhan diantara satu sama lain dan dalam masa yang sama mengikat persahabatan antara puak-puak (Yahudi & Arab) dan berperang dengan puak-puak yang lagi satu. |

Apabila datang Nabi Muhammad di Madinah, maka orang-orang Arab dari suku Aus & Khazraj dapat disatukan dan aman damai diatara satu sama lain.


Sejarah lama kembali lagi pada zaman ini, dan kita  imbas kembali alkisah zaman kini yang berlaku di Negara Israel dan Negara Palestin, yang mana di Negara Israel ada dua puak dan di Negara Palestin ada dua puak bertelagah dan berperang diantara satu sama lain. Dan siapa yang akan pergi mendamaikan mereka semua ?
 


[Previous] [Next] 

Sumber,
Terjemahan (1.2.81~90);
[GS] https://t.co/Ij9QvPaBzA  
Ulasan (1.2);
[GS]
https://t.co/0EUkXravGr 
Pautan, 

.

Sunday, 20 September 2015

Parlimen KangarP2 Kangar


N.06 Bintong

N.07 Sena
[Tw]

N.08 Indera Kayang
[Tw]

N.09 Kuala Perlis

N.10 Kayang


Tuesday, 26 February 2013

Kedai Makan Asnaf

.
Kedai Makan Asnaf 1Malaysia (KL).
Jalan rahmat off Jalan Ipoh,
Kuala Lumpur.

1.2 juta setahun dari zakat W.P.
Makan tengah hari 800 orang setiap hari.

[GF] http://ff.im/1e6JPF